2 NGÀY GIẢM GIÁ KHỦNG TẠI THE BIG CRESCENT VỚI TUPPERWARE CRESCENT MALL

Nhiều sản phẩm giảm giá tại cửa hàng từ 30% đến 50%, từ 10:00 sáng đến 10:00 tối, vào 2 ngày 26 & 27 tháng 11, 2021.

Hãy đến ngay cửa hàng Tupperware tại Tầng B1, Crescent Mall, Hotline 0903869086
------------------------------
THE BIG CRESCENT SALE WITH TUPPERWARE CRESCENT MALL

Many products are discounted in-store from 30% to 50%, from 10:00 am to 10:00 pm, on November 26 & 27, 2021.

Welcome to Tupperware store at Basement 1, Crescent Mall, Hotline 0903869086