JANUARY SALE 2022

GIẢM GIÁ GIỮA TUẦN/ MID - WEEK SALE:

CÁC NGÀY THỨ 3,4&5 HÀNG TUẦN THÁNG 01/2022

- GIẢM 30% TẤT CẢ MẶT HÀNG/
  30% OFF ALL ITEMS
- GIẢM  50% & BEST BUY MỘT SỐ SP CHỌN LỰA/
  50% OFF & BEST BUY SELECTED ITEMS

CHILENO - 3F-04B Crescent Mall