[Scroll down for English]
Không chỉ giới hạn trong việc phục vụ lợi ích mua sắm, C Rewards mong muốn mang lại nhiều giá trị hơn đến quý khách hàng thành viên theo nhiều hình thức khác nhau, từ tháng 10/2020, khách hàng thành viên C Rewards khi tham gia thăm khám sức khoẻ tại Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế CarePlus sẽ được hưởng các ưu đãi như sau:
+ Giảm 10% khi sử dụng dịch vụ khám lẻ trên giá niếm yết
+ Giảm 15% khi sử dụng dịch vụ khám gói trên giá niêm yết

Trở thành thành viên C Rewards tại link http://bit.ly/crm-app để nhận được nhiều ưu đãi hơn. Tải App Crescent Mall và đăng ký ngay.
____________________________

We Care for your well-being, so from October 2020, C Rewards members can enjoy the following privileges at CarePlus International Medical Center.

+ 10% discount applied for individual services on public price
+ 15% discount applied for packaged services on public price

Be C Rewards’ members at link http://bit.ly/crm-app and enjoy more privileges. Scan to download Crescent Mall App and register.
#Crescentmall#RediscoverCrescentmall#ExperienceAtCrescentmall#Careplus#CRewards#Wecare