French Connection | Ưu Đãi Chào Xuân

Trong không khí mua sắm nhộn nhịp đón Tết, French Connection mang đến Ưu Đãi Chào Xuân - Mua 2 giảm 10%, mua 4 giảm 20% cho sản phẩm nguyên giá. Chương trình áp dụng từ ngày 10/01 - 31/01/2022 tại cửa hàng FRENCH CONNECTION, Tầng Trệt Crescent Mall.

------------
French Connection | Spring Offer

Welcome the coming new year 2022, French Connection with Spring Offer - Buy 2 get 10% off, Buy 4 get 20% off for full price items. Apply from 10/01 - 31/01/2022 at FRENCH CONNECTION store, Ground Floor Crescent Mall.