Thông báo giờ hoạt động siêu thị Co.opXtra từ 7h30 - 21h00 hàng ngày đến khi có thông báo mới!

Quý khách tuân thủ đúng quy định 5K để đảm bảo an toàn khi mua sắm bạn nhé!

__________

Announcement Co.opXtra supermarket opens from 7.30am - 9pm daily until further notice!

Please follow 5K regulations for safety!