Woman Day Gift from Gustavo Gano at all stores from 1/3 to 8/3 with special discount up to 60% on seasonal items. Discount 10% more for bills from VND 500K & 20% more for bills from VND 1 million

-----

Quà tặng Ngày Phụ Nữ từ Gustavo Gano tại tất cả các cửa hàng trên toàn quốc từ 1/3 đến 8/3: giảm giá đặc biệt đến 60% cho các SP theo mùa. Giảm thêm 10% cho HĐ từ 500K và 20% cho HĐ từ 1 triệu đồng