Hội hoa xuân Quận 7 - Phú Mỹ Hưng Tết Quý Mão 2023: Xuân Phồn Vinh

[Scroll down for English]

Hội hoa xuân Quận 7 - Phú Mỹ Hưng diễn ra từ 24 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết (15/1 – 25/1/2023), tại khu Hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7 với chủ đề Xuân Phồn Vinh.

Hội hoa xuân Quận 7 - Phú Mỹ Hưng được chia làm 2 khu gồm khu Đường Xuân và khu chợ hoa Tết. Đường Xuân có độ dài 700 mét, nằm uốn lượn theo Hồ Bán Nguyệt, được bố trí thành ba phân đoạn gồm: Phú, Mỹ và Hưng. Phân đoạn “Phú” thể hiện sự sung túc với các tiểu cảnh Gia đình mèo, Đại sung túc, Đại cát đại lộc, Đại phú quý, Đại trù phú,… Phân đoạn “Mỹ” thể hiện nét đẹp giao thoa văn hóa giữa các quốc gia cùng đón Tết như: Văn hóa Việt Nam, Văn hóa Nhật Bản, Văn hóa Hàn Quốc, Văn hóa Trung Hoa. Phân đoạn “Hưng” là các tiểu cảnh thể hiện sự phát triển với cột mốc là năm 2023, Cây điều ước, Bến hoa đăng,…

Ban Tổ chức tiếp tục duy trì khu vực Chợ hoa Tết mở cửa từ ngày 23 đến 30 Tết, với khoảng 145 gian hàng hoa, kiểng đến từ các nhà vườn ở TP.HCM và các tỉnh như Bến Tre, Đồng Tháp,…

-------

District 7 - Phu My Hung Spring Flower Festival 2023: Prosperous Spring

District 7 - Phu My Hung Spring Flower Festival 2023 takes place from January 15 to January 25, 2023, at The Crescent, Phu My Hung, District 7 with the theme “Prosperous Spring”.

District 7 - Phu My Hung Spring Flower Festival 2023  is divided into 2 areas including Spring Road and Tet flower market. Spring Road has a length of 700 meters along Crescent Lake, with three segments: Prosperity, Beauty, and Strength. The "Prosperity" segment represents prosperity with miniatures of the Cat Family. The "Beauty" segment represents the beauty of cultural interference between countries: Vietnamese culture, Japanese culture, Korean culture, and Chinese culture. The "Strength" segment is the miniatures representing development with the 2023 mockup, Wishing Tree, Flower Lantern Wharf, etc.

The Organizers continue to maintain the Tet Flower Market area which opens from the 23rd to the 30th of Tet, with about 145 stalls of flowers and ornamental plants from gardeners in Ho Chi Minh City and provinces such as Ben Tre, Dong Thap, etc.