Kids Camp | Vui hè cùng bé yêu

Cùng bé yêu đến Kids Camp để vừa tham gia những trò chơi giải trí vừa khuyến khích sự phát triển của bé. Mách nhỏ cho bạn, Kids Camp đang có ưu đãi siêu "hot" cho mùa hè này đó, dẫn ngay các bé đến chơi nha!!!

Thời gian: 13h -15h, thứ 2 đến thứ 6, từ 8/6 đến 30/6

Chi tiết chương trình:

- Kids Camp play : 140.000 -> 90.000 vnd.

- Slime : 190.000 --> 140.000 vnd.

- Snow Slime : 210.000 --> 160.000 vnd.

- Combo(Slime) : 260.000 --> 210.000 vnd.

- Combo(Snow Slime) : 290.000 --> 240.000 vnd.

----------

Bring with your kids to Kids Camp to participate in entertaining games and encourage their development. Kids Camp is having a super "hot" offer for this summer so bring the kids to play right away!!!

Time: 13:00-15:00, Monday to Friday, from 8/6 to 30/6

Promotions details:

- Kids Camp play : 140.000 -> 90.000 vnd.

- Slime : 190.000 --> 140.000 vnd.

- Snow Slime : 210.000 --> 160.000 vnd.

- Combo(Slime) : 260.000 --> 210.000 vnd.

- Combo(Snow Slime) : 290.000 --> 240.000 vnd.