Tháng 4 Rộn Ràng Ưu Đãi

- Combo Đặc Biệt: Gà rán + Khoai tây chiên (M) + Mì ý + Pepsi (M) giá 79,000đ

- Combo Tứ Vị: Gà sốt H&S + Gà sốt đậu + Gà sốt phô mai + Gà sốt Mala giá 129,000đ

- Combo LChicken: Burger LChicken + Gà rán + Khoai tây chiên (M) + 2 Pepsi (M) giá 99,000đ

- Combo Mala: Gà sốt Mala + Burger Bulgogi + Khoai tây chiên (M) + 2 Pepsi (M) giá 99,000đ

+ Thời gian từ ngày: 20.03 ~ 30.04.2023

Busy April Offers

- Combo Dac Biet: Fried chicken + French fries (M) + Spaghetti + Pepsi (M) price 79,000d

- Combo Tu Vi: H&S chicken + Soybean chicken + Cheese chicken + Mala chicken price 129,000d

- Combo LChicken: LChicken burger + Fried chicken + French fries (M) + 2 Pepsi (M) price 99,000d

- Combo Mala: Mala chicken + Bulgogi burger + French fries (M) + 2 Pepsi (M) price 99,000d

+ Time: 20.Mar ~ 30.Apr.2023