𝗛𝗢𝗧 𝗦𝗨𝗠𝗠𝗘𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘 - GIÁ CHỈ TỪ 𝟵𝟵𝗞

HOT hơn cả nắng hè, hãy cùng OVS bung xoã mùa hè cực CHILL với hàng ngàn item cực 𝗛𝗢𝗧 GIÁ chỉ từ 𝟵𝟵,𝟬𝟬𝟬đ cùng KHUYẾN MÃI phỏng tay khi mua càng nhiều giảm càng sâu:

- Giảm 𝟱𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 VNĐ cho hoá đơn từ 2.000.000 VNĐ.

- Giảm 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 VNĐ cho hoá đơn từ 1.200.000 VNĐ.

Áp dụng cho tất cả sản phẩm tại CỬA HÀNG OVS CRESCENT MALL.

Chương trình diễn ra từ ngày 𝟬𝟵/𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟭. Ưu đãi có hạn, đừng bỏ lỡ một mùa hè ƯU ĐÃI ĐẬM SÂU từ OVS!
________________________

𝗛𝗢𝗧 𝗦𝗨𝗠𝗠𝗘𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘 - PRICE ONLY FROM 𝟵𝟵𝗞

HOT more than summer, let's join OVS to SUPER CHILL SALE PARTY with thousands of super items with 𝗛𝗢𝗧 PRICE from only 𝟵𝟵, 𝟬𝟬𝟬đ with BUY MORE SAVE MORE promotion:

- Cash back 500,000VND for bills from 2,000,000 VND.

- Cash back 200,000VND for bills from 1,200,000 VND.
Apply to all products at OVS CRESCENT MALL.

The show takes place from 𝟬𝟵 / 𝟬𝟰 / 𝟮𝟬𝟮𝟭. Limited offer, don't miss the DEAL!

#CrescentMall#RediscoverCrescentMall#ExperienceAtCrescentMall#OVS#OVSPeople#FromItalytoVietnam#OVSVietnam