OWNDAYS | OWN YOUR DAYS

Năm mới ưu đãi mới, ưu đãi 200.000 VNĐ cho các sản phẩm kính có giá từ 1.580.000 VNĐ đến 1.980.000 VNĐ
Chương trình áp dụng từ 10/1 – 27/1/2022
>> Cùng ghé cửa hàng OWNDAYS - Tầng 1 TTTM Crescent Mall để nâng cấp tầm nhìn với chất lượng Nhật Bản từ OWNDAYS nhé!
-------------
OWNDAYS | OWN YOUR DAYS

New Year New Sale, get 200.000 VNĐ off when buying OWNDAYS Glasses ranging from 1.580.000 VNĐ to 1.980.000 VNĐ
Applied from 10th - 27th Jan 2022.
>> Let's come to OWNDAYS and take care of your eyes.