[HOT] HOÀN TIỀN KHÔNG GIỚI HẠN

Nhận ngay ưu đãi hoàn tiền với tổng giá trị hóa đơn mua sắm tích lũy trong 2 tháng:

-HOÀN TIỀN 10% cho Khách hàng có tổng giá trị hóa đơn mua sắm CAO NHẤT trong 2 tháng

-HOÀN TIỀN 7% cho Khách hàng có tổng giá trị hóa đơn mua sắm CAO THỨ 2 VÀ THỨ 3 trong 2 tháng

-HOÀN TIỀN 5% cho Khách hàng có tổng giá trị hóa đơn mua sắm CAO THỨ 4, THỨ 5 và THỨ 6 trong 2 tháng

- Tổng giá trị hoàn tiền sẽ được quy đổi bằng voucher 500,000Đ áp dụng cho hóa đơn mua sắm từ 1,000,000Đ

- Với giá trị hoàn tiền lẻ, từ 250,000Đ sẽ được làm tròn thành 500,000Đ

Thời gian: 1/4 - 31/5

Kết quả sẽ được công bố vào ngày 5/6 qua Facebook và tin nhắn SMS.

Áp dụng khi mua sắm tại cửa hàng PARFOIS Crescent Mall

* Chương trình được áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác, áp dụng giá trị hóa đơn sau giảm với các chương trình giảm giá.

* Điều kiện và Điều khoản áp dụng.

__________________________


[HOT] TOP SPENDING

Special offer for top spender in 2 months:

-TOP 1 SPENDING: cashback 10%

-TOP 2,3 SPENDING: cashback 7%

-TOP 4,5,6 SPENDING: cashback 5%

- The total value cash back will be exchanged by voucher 500,000 VND. Apply to bill from 1,000,000 VND.

- Cashback value from 250.000đ get a gift voucher 500.000đ.

From 01/04/2021 – 31/05/2021.

The results will be announced on June 5 via Facebook and SMS.

Apply when shopping at PARFOIS Crescent Mall.

* The promotion is applied with other promotions.

* Terms and conditions apply.

#CrescentMall #RediscoverCrescentMall #ExperienceAtCrescentMall #Parfois