Crescent Mall thông báo

Siêu thị CoopXtra - tầng hầm B1 đã hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu thiết yếu của Khách hàng.

Siêu thị chỉ tiếp nhận đơn hàng của khách hàng có phiếu mua lương thực thực phẩm thiết yếu do UBND Q7 đóng dấu hợp lệ. Thời gian hoạt động từ 7h30 - 17h00, thời gian tiếp nhận đơn hàng tới 16h30 hàng ngày.

Mong quý khách hàng thông cảm vì sự bất tiện này!

_______________________

Crescent Mall Announcement

CoopXtra Supermarket - B1 Crescent Mall is back to serve you daily.

In order to keep safe, supermarket only serves guests with the shopping tickets issued by authorities of District 7. Operate time from 7:30AM to 5PM, new orders until 4:30PM (daily).

Hope you sympathize for this inconvenience.

#CrescentMall