THE NORTH FACE | GEAR UP ONLINE - Discount up to 15%

Một kỳ nghỉ bị hoãn vì dịch bệnh?! Sao không tận dùng khoảng thời gian để lên lịch trình và trang bị các vật dụng cần thiết cùng The North Face. Mua sắm online tại fanpage: http://fb.com/TheNorthFaceVNM và nhận ưu đãi đến 15%

*Giảm 10% cho khách hàng thông thường và 15% cho khách hàng Members.
------------------

Did your vacation is pending? Stay at home and plan for bigger vacation after lockdown. Safely Shopping via our fanpage: http://fb.com/TheNorthFaceVNM and get up to 15% off.

*Discount 10% for all customers, 15% for The North Face's Members.

#TheNorthFaceVietnam#NeverStopExploring