Bắt cá hai tay là hông có được nha, nhưng mà hai tay bắt lấy 2 cái đùi gà giòn giòn đẫm xốt để măm măm thì là trên cả tuyệt vời đó

Lớp vỏ giòn tan với 3 lựa chọn xốt CHUẨN HÀN nhất để bạn thỏa thích tận hưởng đây: Xốt Cay, Xốt Tương Tỏi, Xốt Truyền Thống.

Đặt ngay qua Hotline 19006066/ Website: https://thepizzacompany.vn/lto-korean-chicken-style.

Hoặc đến nhà hàng gần nhất (tham khảo địa chỉ): https://bit.ly/TPC_DiaChiNhaHang. *Salad bắp cải được phục vụ kèm khi gọi phần Gà Giòn Xốt Hàn 5 miếng và 9 miếng

#GaGionXotHan #ThePizzaCompany #Hotline19006066

---

Crispy Chicken with Sauce with 3 choices of the most KOREAN STANDARD sauce for you to taste: Spicy Korean Sauce, Soy & Garlic Sauce, and Traditional Korean Sauce.

Book now via Hotline 19006066/ Website: https://thepizzacompany.vn/lto-korean-chicken-style.

Or go to the nearest restaurant (refer to the address): https://thepizzacompany.vn/Shop/List

Cabbage salad is included when ordering Crispy Chicken with Korean Sauce 5 pieces and 9 pieces

#GaGionXotHan #ThePizzaCompany #Hotline19006066