🏆 THE CRESCENT MALL RETAILERS AWARDS - 3RD QUARTER 2023 ✨

[Scroll down for English]

Crescent Mall xin tuyên dương những cửa hàng và cá nhân xuất sắc đã đóng góp và đạt được những thành tích tốt trong QUÝ 03/2023 vừa qua.

🎉 CỬA HÀNG XUẤT SẮC NHẤT QUÝ 03/2023: Noritake, The Pizza Company, KOI Thé.

🎉 NHÂN VIÊN XUẤT SẮC NHẤT QUÝ 03/2023: Ms. Thái Mỹ Trân thuộc cửa hàng Clé de Peau Beauté và Ms. Đinh Thị Thảo Nga thuộc nhà hàng Som ตำ Thai.

Giải thưởng của Crescent Mall do Bộ phận Quan hệ Khách thuê của Crescent Mall thực hiện hàng quý nhằm ghi nhận nỗ lực của khách thuê và nhân viên đã mang đến những sản phẩm chất lượng và dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế cho khách hàng tại Crescent Mall.

🎊 Chúc mừng những cá nhân xuất sắc của quý 03/2023 và cùng đón chờ những cửa hàng/nhân viên xuất sắc trong các quý tiếp theo!

---------

We are delighted to congratulate the following stores and employees for their exceptional achievements in the 3RD QUARTER 2023:

🎉 BEST STORE: Noritake, The Pizza Company, KOI Thé.

🎉 BEST EMPLOYEE: Ms. Thai My Tran of Clé de Peau Beauté and Ms. Dinh Thi Thao Nga of Som ตำ Thai restaurant.

The Crescent Mall Retailers Awards is conducted by the Crescent Mall Tenant Relations Department on a quarterly basis to give recognition and acknowledgment to retailers who have given quality products and exemplary international standards of service to Crescent Mall consumers.

🎊 Congratulations on the excellent performance! Stand by for the next winning stores in the coming months!

-----

CRESCENT MALL

Website: https://www.crescentmall.com.vn/

Địa chỉ: 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

#CrescentMall #TheCrescentMallRetailersAwards