< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Anoblir

2F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
028 3620 1583
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Women's Fashion
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Anoblir nhấn mạnh vào sự thanh lịch, sử dụng các loại vải cao cấp và thoải mái, cắt may đơn giản và độc đáo, màu sắc sống động, thêm các yếu tố năng động để khám phá tính cách giải trí đô thị và tạo ra phong cách ăn mặc hiện đại của phụ nữ. Anoblir tại Crescent Mall là cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam.
Anoblir insists on elegant taste, use advanced and comfortable fabrics, simple and unique tailoring, vivid colors, add vibrant dynamic elements to explore urban leisure personality and create modern women's dressing style. Anobrir at Crescent Mall is the 1st store in Vietnam.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Non C Rewards Partners

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.
Accessories
Car Showroom
Children's Fashion
Department Store
Education
Electronics
Entertainment
Food & Beverage
Furniture & Homeware
Health & Beauty
Jewelry/Watches
Male Fashion
Mixed Fashion
Others
Shoes & Bags
Sporting Goods
Supermarket
Toy
Women's Fashion
View mall map
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Xem Bản Đồ
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.