< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Auchan Supermarket

B1
Vị Trí
Location
08:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
028 5412 1416
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Supermarket
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Tập đoàn Auchan được thành lập vào năm 1961 tại nước Pháp và hiện nay trở thành kênh phân phối hàng hóa lớn trên thế giới với chuỗi siêu thị phân bố rộng rãi khắp hơn 16 quốc gia.
Auchan Group was founded in 1961 in France and is now growing as an international distributor with their supermarkets presence in more than 16 countries.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Non C Rewards Partners

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.