< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Azabu Sabo

GF
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Ẩm Thực
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Có nguồn gốc từ Tokyo, Nhật Bản, Azabu Sabo là một cửa hàng tráng miệng và quán trà, được thành lập bởi ông Gyo Kimura. Azabu Sabo phục vụ các món tráng miệng và trà chính thống của Nhật Bản trong một khung cảnh hiện đại đầy phong cách
C Rewards
Non C Rewards Partners
Không Phải Đối Tác C Rewards.

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.