< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Cueicha

5F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
08 6593 9339
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Food & Beverage
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Cueicha - nghĩa là Trà Xanh, Sạch. Với phương châm ứng dụng công nghệ máy móc vào việc sản xuất trà, pha trà, Cueicha Crescent Mall luôn mang đến hương vị đậm đà và đồng nhất đến cho quý khách.
Cueicha - meaning Green, Clean Tea. With the motto of applying technology in tea production, making tea, Cueicha Crescent Mall always brings a rich and uniform flavor to customers.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Non C Rewards Partners

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.