< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Kipling

2F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
028 5414 1473
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Shoes & Bags
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Là một biểu tượng thời trang không bao giờ lỗi thời, Kipling mang đến vẻ ngoài hiện đại trong khi vẫn có đầy đủ chức năng của một chiếc túi nhẹ nhàng, tiện dụng.
As a fashion icon that never goes out of style, Kipling offers a modern look while still fully functional in a lightweight, ergonomic bag.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Special discounts are applied for C Rewards members. Download Crescent Mall app now!

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.