< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Mi Store

3F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
19 0063 3386
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Hàng Điện Tử
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Mi Store Crescent Mall là cửa hàng ủy quyền của Xiaomi tại Việt Nam,kinh doanh tất cả các sản phẩm của Xiaomi gồm: điện thoại, laptop, đồ gia dụng thông minh,...
C Rewards
Non C Rewards Partners
Không Phải Đối Tác C Rewards.

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.