< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Okia

4F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
18 0055 5572
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Health & Beauty
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Khởi nguồn từ Malaysia, Okia - cung cấp các sản phẩm như ghế massage, dụng cụ massage,… - nay đã có mặt tại nhiều nước Đông Nam Á với mục tiêu chung đem đến sức khỏe cho mọi khách hàng trên thế giới, đặc biệt tại Crescent Mall Việt Nam.
Originating from Malaysia, Okia - provides products such as massage chairs, massage tools,etc - has been present in many countries in Southeast Asia with the common goal of bringing health to all customers around the world, specially in Crescent Mall Vietnam.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Non C Rewards Partners

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.