< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

PPP Laser Clinic

4F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
028 5413 8154
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Health & Beauty
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Tất cả các liệu trình tại PPP Crescent Mall đều tuân thủ theo tiêu chí an toàn tuyệt đối, không phẫu thuật thẩm với hiệu quả cao, mang lại cho bạn làn da Sáng Hồng Sạch Mịn trong thời gian tối ưu nhất.
All procedures at PPP Crescent Mall comply with absolute safety criteria, without surgery with high efficiency, giving you Smooth Bright Pink skin in the optimal time.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Non C Rewards Partners

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.