< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Sap Gourmet

2F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
03 5200 0799
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Food & Beverage
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Sạp Gourmet - một thương hiệu cung cấp các lựa chọn nấu ăn chất lượng cao cho người mua sắm của Crescent Mall, những người đánh giá cao sự lựa chọn tốt các sản phẩm & nguyên liệu ẩm thực bao gồm truyền thống và đổi mới.
Sạp Gourmet - a brand that offers high-quality cooking options to medium-to-high income Crescent Mall's shoppers who appreciate a good selection of culinary products & ingredients encompassing traditions and innovations.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Special discounts are applied for C Rewards members. Download Crescent Mall app now!

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.