< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Sạp Gourmet Pop-up

2F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
03 5200 0799
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Furniture & Homeware
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Bất kỳ món đồ nào trong nhà bếp cũng có thể trở thành một phụ kiện trang trí độc đáo, mang đến một chút sức sống hoặc màu sắc mới lạ. Đến ngay Sạp Gourmet Pop-up - tầng 2 Sảnh New Wing Crescent Mall để tân trang lại góc bếp, khơi nguồn cảm hứng cho những bữa ăn ngon bên gia đình bạn nhé.
Any item in the kitchen can become a unique decorative accessory, giving a bit of vitality or a new color. Come to Gourmet Pop-up - 2nd floor New Wing Lobby - Crescent Mall to refurbish your kitchen corner, get inspired for good meals.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Special discounts are applied for C Rewards members. Download Crescent Mall app now!

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.