< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Smoothie Factory

GF
Vị Trí
Location
9:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
09 3863 7075
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Food & Beverage
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Smoothie Factory được thành lập bởi vận động viên Olympic James Villasana vào năm 1996. Là một vận động viên cấp cao, James cần các lựa chọn thực phẩm lành mạnh chỉ với các thành phần chất lượng cao nhất để cung cấp năng lượng cho cơ thể. SMOOTHIE FACTORY tại Crescent Mall được tạo ra với tâm trí dinh dưỡng, hương vị và sức khỏe tổng thể.
Smoothie Factory was founded by Olympic athlete James Villasana in 1996. As a high-level athlete, James needed healthy food options made with only the highest quality ingredients to fuel his body. SMOOTHIE FACTORY at Crescent Mall were created with nutrition, taste, and overall health in mind.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Non C Rewards Partners

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.