< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Sushi Uraetei

GF
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
09 0752 2669
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Food & Beverage
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
SHari - cơm giấm Sushi - tại Sushi Uraetei rất ngon ngay cả khi bạn chỉ ăn riêng món đấy. Đến với Crescent Mall, Sushi Uraetei muốn bạn có bữa ăn Sushi tình cờ và vui vẻ như ngày xưa ở Nhật Bản.
Sushi Uraetei (Vinegared rice for Sushi) is delicious even if you eat only SHARI. Sushi Uraetei Crescent Mall wants you to have Sushi casually and fun like the old days of Japan.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Non C Rewards Partners

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.