< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

The Coffee Bean & Tea Leaf

GF
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Food & Beverage
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
The Coffee Bean & Tea Leaf là một chuỗi cửa hàng cà phê cao cấp. Tại Crescent Mall, chúng tôi tin vào những yếu tố cơ bản (thân thiện, tôn trọng, sở hữu, làm việc theo nhóm, trung thực) sẽ làm bạn vui lòng trong cuộc sống hàng ngày.
The Coffee Bean & Tea Leaf is a brand of high-end coffee stores. At Crescent Mall, we believe in these fundamental truths (friendliness, respect, ownership, teamwork, honesty) that guide us through our daily lives.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Special discounts are applied for C Rewards members. Download Crescent Mall app now!

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.