< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Tonda Pizza

5F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
08 9814 0898
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Ẩm Thực
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Truyền thống – Chất lượng – Nguyên vị, lời hứa của Tonda đối với khách hàng tại Crescent Mall. Tonda cung cấp nguyên liệu chính gốc từ Ý để chế biến món ăn Ý nguyên vị theo công thức Ý.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Không Phải Đối Tác C Rewards.

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.