< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Trung Nguyen E-Coffee

5F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
08 6593 9339
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Food & Beverage
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Với những ly cà phê năng lượng tuyệt ngon và không gian mở, Trung Nguyên E-Cofffee tại lầu 5 Crescent Mall chắc hẳn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho bạn.
With delicious energy coffee cups and open space, Trung Nguyen E-Coffee - 5th Floor Crescent Mall would be an ideal choice for you.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Non C Rewards Partners

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.