[Scroll down for English]

GIỜ TRÁI ĐẤT 2021: LÊN TIẾNG VÌ THIÊN NHIÊN

Ngôn ngữ với bạn là gì?

Bạn đã bao giờ lựa chọn im lặng như một cách để lên tiếng? Các sticker, emoji, biểu tượng trên mạng xã hội có giúp bạn bày tỏ cảm xúc sinh động và dễ dàng hơn lời nói thông thường? Thiên nhiên cũng giống như bạn. Thiên nhiên có cách giao tiếp của riêng mình. Những “vạch sóng” vẫn luôn được phát ra để trò chuyện với con người thông qua phương

tiện là bầu trời, khí hậu, nhiệt độ, nắng, mưa, bằng cây cối và thông qua muôn loài.

“Tôi tồn tại để nâng đỡ, bao bọc, bảo vệ và nuôi dưỡng con người. Tôi mang đến thực phẩm, hơi ấm, nước và không khí cho bạn từng giây. Nhưng tôi đang thay đổi mỗi ngày, bất thường và bất trắc. Băng đang tan thành nước; không khí hoá bụi; đất cằn cỗi; còn sông, hồ, đại dương thì ô nhiễm. Tôi không thể cho bạn những thực phẩm giàu dinh dưỡng như trước đây. Tôi không thể tạo ra không khí trong sạch không khói bụi. Những cơn lũ đã không thể báo trước, không còn mang tới phù sa mà chỉ để lại nhiều mất mát. Trái đất là ngôi nhà mà Thiên nhiên tạo nên cho bạn, mỗi sự tồn tại của hệ sinh thái đều là để giữ gìn và duy trì nơi trú ngụ cho con người. Bạn có thể giúp tôi một tay, để tôi có thể tiếp tục nuôi

dưỡng và che chở cho con người khoẻ mạnh?”

Thiên nhiên đang lên tiếng. Mong được bạn đáp lời.

Dù bạn là ai, từ các tỉnh thành, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các trường đại học, dù già hay trẻ, dù bằng lời nói hay hành động, hãy lên tiếng theo cách của bạn, vì Thiên nhiên và cũng là vì chính bạn. Cùng nhau giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới một môi trường tự nhiên không còn rác thải nhựa.

20:30. Ngày 27.3.2021. Giờ Trái Đất 2021 - Lên Tiếng vì Thiên nhiên.

https://vietnam.panda.org/giotraidat/

_____________________________


Earth Hour 2021: SPEAK UP FOR NATURE

What does language mean to you?

Have you ever chosen to be silent as a way of to speak up? Do stickers, emojis and icons on social networks help you express your emotions more vividly and easily than normal words? Nature is just like you. Nature has its own way of communicating."Signals” are always emitted to communicate with people through the sky, climate, temperature, sunshine, rain, trees and all other species.

“I exist to uplift, surround, protect and nurture people. I bring food, warmth, water and air to you every second. But I am changing every day, unusual and unpredictable. Ice is melting into water; clean air becomes dusty; land turns barren; and rivers, lakes, oceans are polluted. I cannot give you nutritious foods like before. I cannot create clean, dustfree air. The floods were unpredictable, did not bring sediment but only left much loss. Earth is the house that Nature created for you, the ecosystem’s very existence is to preserve and maintain a dwelling place for man. Can you help me, so that I can continue to nurture and protect people for being healthy?"

Nature is speaking. Looking forward to your response.

Whoever you are, from provinces, businesses, social organisations, universities, whether old or young, verbally or in deed, speak your way, for Nature and for yourself. Working together to reduce carbon emissions and reach Zero plastic in Nature.

20:30. 27.3.2021. Earth Hour 2021 - Speak Up for Nature. 20:30. 27.3.2021.

Earth Hour 2021 - Speak Up for Nature.

https://vietnam.panda.org/earthhour

#CrescentMall #rediscoverCrescentMall #ExperienceAtCrescentMall #GioTraiDat2021 #LenTiengViThienNhien