Banner CRM Resize

Tháng 10 này, hãy tổ chức Lễ hội Halloween thú vị, cùng nhau khám phá thế giới kỳ diệu với hàng loạt sự kiện thú vị tại Crescent Mall:,,en,- Lễ hội Halloween Ảnh góc 3D và Hội chợ: 28 tháng 9 đến 31 tháng 10,,en,- Trick or Treat for Kids và lễ hội Halloween Trình diễn sân khấu: 31 tháng 10,,en,- Nghệ thuật và Thủ công cho Trẻ em: Mỗi cuối tuần,,en,- Bạn có thể là bất cứ điều gì Halloween này: 25 đến 31 tháng 10,,en,Đưa bạn bè và gia đình của bạn đến đây. Hãy sáng tạo, vui vẻ, được halloween!,,en

– Halloween carnival 3D Photo corner and Fair: Sept 28 to Oct 31
– Trick or Treat for Kids and Halloween carnival Stage show: Oct 31
– Kids Art and Crafts: Every weekends
– You can be anything this Halloween: Oct 25 to 31

Take your friends and family here. Be creative, be fun, be halloween!