SO TÀI VŨ ĐẠO, BÙNG NỔ ĐAM MÊ CÙNG 𝐁𝐋𝐀𝐙𝐄 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐓𝐀𝐆𝐄 – 𝐊𝐏𝐎𝐏 𝐃𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐄𝐓𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍!

[Scroll down for English]

💃🕺 Các bạn đã sẵn sàng thể hiện tài năng, khuấy đảo sân khấu, và giành giải thưởng với tổng giá trị lên đến 40 TRIỆU ĐỒNG từ Crescent Mall mùa hè này chưa? Vì sàn đấu vũ đạo Blaze The Stage – Kpop Dance Competition sẽ chính thức bắt đầu từ hôm nay!!!

Bật mode “dancer”, check ngay thông tin và lập team thi đấu thôi nào bạn ơi!

I - GIẢI THƯỞNG

🎁 01 Giải Nhất: 20.000.000 VNĐ

🎁 01 Giải Nhì: 10.000.000 VNĐ

🎁 01 Giải Ba: 5.000.000 VNĐ

🎁 02 Giải Khuyến Khích: mỗi giải 2.000.000 VNĐ

II - THỂ LỆ CUỘC THI: https://bit.ly/46h9E7I

III - TỔNG QUAN CUỘC THI: Cuộc thi dành cho mọi cá nhân và đội nhóm (tối đa 7 thành viên), với 3 vòng thi: Vòng sơ khảo online, vòng loại trực tiếp, và vòng chung kết.

🔷 VÒNG CASTING ONLINE:

⏰ 26/06 - 14/07/2023

👉 BTC sẽ bắt đầu mở link đăng ký cho đến hết 24:00 ngày 14/07/2023: https://forms.gle/5bJf7HvevMSgqexx5

👉 Cá nhân/ đội nhóm quay video nhảy trên nền nhạc Kpop yêu thích và gửi bài dự thi về địa chỉ email: kpopdance.cm@gmail.com với cú pháp tiêu đề: <Tên nhóm>_<Tên bài dự thi>_Video casting

👉 Cách thức lựa chọn bài dự thi: 20 cá nhân/ đội nhóm sẽ được lựa chọn để bước vào vòng loại trực tiếp, trong đó:

- 17 bài dự thi sẽ được lựa chọn bởi Giám Khảo Quang Đăng

- 3 bài dự thi có lượt share và lượt tương tác nhiều nhất trên Facebook cá nhân/ đội nhóm sẽ được đặc cách tiến thẳng vào vòng loại. Bài dự thi phải đăng ở chế độ công khai kèm hashtag: #CrescentMall #BeatsandTreatsSummer #KpopDanceCompetition

👉 Kết quả sẽ vòng casting sẽ được thông báo vào 20:00 ngày 16/07/2023.

🔷 VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP VÀ VÒNG CHUNG KẾT:

⏰ Diễn ra vào ngày 23/07/2023 tại TTTM Crescent Mall

👉 Chi tiết thể lệ vòng loại và vòng chung kết, vui lòng xem tại T&C: https://bit.ly/46h9E7I

---------

𝐁𝐋𝐀𝐙𝐄 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐓𝐀𝐆𝐄, 𝐒𝐇𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐎𝐔𝐑𝐒𝐄𝐋𝐅!

💃🕺 Are you ready to show off your talents, burn the stage, and bring home the total prize of 40M VND from Crescent Mall this summer? Blaze The Stage Kpop Dance Competition will officially start today!!!

Get your groove on, check the information below, and form your teams now!

I - PRIZE

🎁 01 First Prize: 20,000,000 VND

🎁 01 Second Prize: 10,000,000 VND

🎁 01 Third Prize: 5,000,000 VND

🎁 02 Consolation Prizes: 2,000,000 VND each

II - CONTEST RULES: https://bit.ly/46h9E7I

III - CONTEST OVERVIEW: The competition is open to all individuals and teams (maximum 7 members), with 3 rounds: Online preliminary round, knockout round, and final round.

🔷 ONLINE CASTING ROUND:

⏰ June 26 - July 14, 2023

👉 Candidates fill in registration information through the link until 12AM, July 14,2023:

https://forms.gle/5bJf7HvevMSgqexx5

👉 Individuals/ teams record a dance video on their favorite Kpop music and send their entries to the email address: kpopdance.cm@gmail.com with the subject: <Group Name>_<Contest Name>_Video casting

👉 How to select entries: 20 individuals/ teams will be selected to enter the knockout round, in which:

- 17 entries will be selected by the Judge Quang Dang;

- The 3 entries with the most shares and interactions on the individual/ team Facebook page will be given a chance to go straight to the knockout round. The video must be posted publicly with the hashtag: #CrescentMall #BeatsandTreatsSummer #KpopDanceCompetition

👉 The results of the casting round will be announced at 8PM, July 16, 2023

🔷 KNOCKOUT ROUND AND FINALS:

⏰ Taking place on 23/07/2023 at Crescent Mall

👉 For details, check out the T&C: https://bit.ly/46h9E7I

--------

CRESCENT MALL

Website: https://www.crescentmall.com.vn/

Địa chỉ: 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

#CrescentMall #LEGO #LEGOBTS #BeatsandTreatsSummer #KpopDanceCompettion