LEGO CREATIVE CARNIVAL

Thử thách khả năng sáng tạo của bạn tại 6 trạm trò chơi khác nhau. VUI VẺ TẠI SỰ KIỆN LEGO CREATIVE CARNIVAL. Duy nhất từ ​​8/6 - 10/6 tại Sảnh sự kiện Crescent Mall. Hãy bắt đầu mùa hè với vô số trò chơi và quà tặng cho trẻ em tại Lễ hội hóa trang sáng tạo LEGO vào cuối tuần này. Hãy sẵn sàng để thử thách khả năng sáng tạo của bạn tại 6 trạm trò chơi khác nhau.

_____________

Challenge your creativity at 6 different game stations. BLASTING FUN AT LEGO CREATIVE CARNIVAL EVENT. Only from 8/6 - 10/6 at Crescent Mall Event Hall. Let's start the summer with tons of games and gifts for kids at LEGO Creative Carnival this weekend. Get ready to challenge your creativity at 6 different game stations.