[Scroll down for English]

Ứng dụng Livin Phú Mỹ Hưng vừa ra mắt chương trình "Tích điểm thưởngtại Phú Mỹ Hưng - Livin Coin" để cung cấp nhiều tiện ích cho người dùng từ các đơn vị cung cấp dịch vụ, tiện ích trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Chương trình "Tích điểm thưởng tại Phú Mỹ Hưng - Livin Coin" để cung cấp nhiều tiện ích cho người dùng

Sau khi tải ứng dụng và đăng ký tài khoản, ngoài việc được chương trình tặng ngay 20 điểm vào ví Livin Coin, người dùng có thể tích lũy điểm bằng hình thức mua sắm tại các cửa hàng, dịch vụ liên kết với ứng dụng. Riêng cư dân Phú Mỹ Hưng sẽ được tích lũy thêm điểm thông qua việc thanh toán các loại phí như: Phí quản lý, nước sinh hoạt, gas, internet...

Hãy tải ngay ứng dụng Livin PMH để tham gia chương trình "Tích điểm thưởng tại Phú Mỹ Hưng - Livin Coin" và sử dụng các tiện ích khác nhé.

-------------------------------------

LIVIN PHU MY HUNG APP

Livin Phu My Hung app has just launched the "Earn reward coins with Phu My Hung - Livin Coin" program to bring more benefits to users through connecting customers with available stores, services and utilities in Phu My Hung City Center.

The "Earn reward coins with Phu My Hung - Livin Coin" program to bring more benefits to users

New users will immediately get 20 coins in their Livin Coin wallets when downloading Livin PMH app and registering an account. All users can earn coins by shopping at stores and using services that are linked with the application.Specifically Phu My Hung residents can accumulate coins through payments of apartment management, water, gas, internet fees…

Download the Livin PMH app now to participate in the "Earn reward coins with Phu My Hung - Livin Coin" program and enjoy all the conveniences.

#LivinPhuMyHung #LivinCoin