[Scroll down for English]

MANGO - END OF SEASON SALE PHASE 2

Mừng năm mới với ưu đãi mới: EOSS Phase 2.

MANGO khởi đầu năm mới với nhiều sản phẩm "trendy" và "hot" nhất được thêm vào danh sách EOSS giảm giá lên đến 50%++. Đến ngay các cửa hàng và đặt hàng online trước khi những sản phẩm yêu thích của bạn cháy hàng nhé.

Chương trình bắt đầu từ ngày 05.01 đến 27.01.2021.

Đặt hàng ngay tại: https://bit.ly/fb_eoss

____________________


MANGO - END OF SEASON SALE PHASE 2

Let start your lovely 2021 with EOSS Phase 2 in both Mango's offline and online stores. There are a lot of best-sellers was discounted up to 50%++. Hurry up we guess you won't want to miss your favorited items.

This promotion starts from 05.01 to 27.01.2021.

Shop now: https://bit.ly/fb_eoss

#MangoVN #Promotion #EOSS #EndOfSeasonSale