Crescent Mall xin thông báo phí giữ xe tại Trung tâm áp dụng từ ngày 1/7/2021.

Trong thời gian này, Siêu thị CoopXtra (B1) & Cửa hàng Kiến Huy Farm (B1) hoạt động từ 8h00 – 21h00 (ngày thường) & 8h00 - 22h00 (cuối tuần) phục vụ nhu cầu thiết yếu của Quý khách hàng.

______________

Announcement: The new parking rate will be applied for shoppers from 01st July, 2021 onwards.

In this time, CoopXtra Supermarket (B1) and Kien Huy Farm (B1) remains to open from 8AM to 9PM (weekday) and 8AM to 10PM (weekend) to serve you daily.

#CrescentMall