THÔNG BÁO V/V ĐIỀU CHỈNH PHÍ ĐẬU XE

[Scroll down for English]

Ban Quản lý Crescent Mall xin thông báo về việc điều chỉnh phí đậu xe sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. Mức giá đậu xe điều chỉnh sẽ được áp dụng đối với tất cả các bãi xe của Crescent Mall (trong nhà và ngoài trời). Quý khách vui lòng không gửi xe qua đêm. Phí phạt đậu xe qua đêm tính từ 4:00 giờ sáng – 6:00 giờ sáng.

Việc điều chỉnh phí đậu xe tuân thủ theo quy định về giá đậu xe của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (áp dụng cho các quận huyện khác, ngoài các quận trung tâm: Quận 1, Quận 3, Quận 5).

Cảm ơn sự hợp tác của quý khách!

—-

IMPORTANT MALL ANNOUNCEMENT

Crescent Mall Centre Management announces its adjustment in Parking Fees starting January 1, 2024. The adjustment specified applies to all parking spaces – indoor and outdoor. For safety, overnight parking is not allowed. Penalty charge shall apply from 4:00 AM – 6:00 AM.

This Parking Fee adjustment is in compliance with the parking rate regulation of HCMC People Committee (specific for establishments outside of District 1, District 3 & District 5).

We thank you for your understanding and cooperation. HAPPY SHOPPING!