TIN VUI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GHÉ THĂM CRESCENT MALL

Kể từ ngày 20/10/2021, Crescent Mall chào đón tất cả Quý Khách ghé thăm với tiêu chí sau:

- Khách hàng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine

- Khách hàng đã tiêm 1 mũi vaccine tối thiểu 14 ngày

- Khách hàng là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng, hoàn thành thời gian cách ly tại nhà & có giấy chứng nhận của bệnh viện/ giấy xác nhận của Chính Quyền địa phương

Ngoài ra, Khách hàng ghé thăm phải quét mã QR Code khai báo y tế & tuân thủ Quy tắc 5K nhé.

Hãy cùng chung tay bảo vệ sức khỏe bản thân & gia đình.

Chúc bạn có thời gian mua sắm & giải trí tuyệt vời tại Crescent Mall

_________________________

GOOD NEWS FOR CRESCENT MALL'S CUSTOMERS

From October 20, 2021, Crescent Mall welcomes all customers to visit with the following regulations:

- Customers have had 2 doses of vaccine

- Customers have had 1 dose of vaccine at least 14 days

- Customers who are F0 has recovered under 6 months, completed the isolation period & has a certificate from the hospital/ the local government

In addition, visitors must scan QR Code for medical declaration & comply with the 5K Rule.

Let's join hands to protect your health and family.

Wish you have a great time shopping at Crescent Mall

#CrescentMall