THE C CLUB

C REWARDS

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN C REWARDS
Chương trình Thành Viên Crescent Mall là một chương trình chăm sóc khách hàng trực tuyến mang lại những ưu đãi và khuyến mãi tự động, được tích hợp với ứng dụng di động Crescent Mall cho phép các Thành Viên tích lũy giá trị mua sắm, điểm thưởng và nhận những ưu đãi đặc biệt tại Crescent Mall.

Tính đến nay, Ứng dụng có 80,000 người tham gia ứng dụng và hơn 45 thương hiệu tham gia ứng dụng của chúng tôi.

1.   ĐIỀU KIỆN

Tất cả các cá nhân đủ 18 tuổi trở lên, có thẻ chứng minh nhân dân và cư trú tại Việt Nam.

Người tham gia phải đăng ký trở thành Thành Viên thông qua ứng dụng Crescent Mall bằng cách tải ứng dụng về và đăng ký trên ứng dụng di động. Tại thời điểm đăng ký, người nộp đơn phải cung cấp chính xác thông tin cá nhân hiện tại của mình theo yêu cầu.

2.   CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN

Mỗi cá nhân chỉ có thể đăng ký được một (1) tài khoản và được cấp cho một (1) thẻ Thành Viên Crescent Mall cho 1 số điện thoại di động. Giá trị hóa đơn mua đã sắm tích lũy và quà tặng/ phần thưởng trong tài khoản của các Thành Viên là không chuyển nhượng được, trừ khi được nêu trong Điều Kiện của từng chương trình riêng.

Các Thành Viên không được phép cho người chưa đăng ký Thành Viên Crescent Mall sử dụng thẻ điện tử của mình để hưởng các ưu đãi dành cho Thành Viên.
Chương trình Thành Viên sẽ bắt đầu từ ngày đăng ký trên ứng dụng Crescent Mall.
Chương trình Thành Viên Crescent Mall có giá trị lâu dài theo. Tuy nhiên, Crescent Mall có quyền thiết lập một thời gian Thành Viên cố định hoặc thời gian hết hạn cho Thành Viên bất cứ lúc nào. Crescent Mall có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi chương trình khi thấy phù hợp.

Chương trình Thành Viên Crescent Mall được phân thành các hạng: i) Thành Viên Bạc, ii) Thành Viên Vàng, iii) Thành Viên Bạch Kim, hoặc iv) Nhóm thành viên VIP đặc biệt

Sau khi đăng ký thành công, tất cả các Thành Viên sẽ mặc định trở thành Thành Viên Bạc. Thông qua tính năng chụpvà gửi hóa đơn mua sắm tích hợp trong mục thẻ Thành Viên điện tử của ứng dụng di động Crescent Mall , các Thành Viên sẽ được nâng hạng lên Thành Viên Vàng nếu đạt tổng mức tích lũy giá trị mua sắm từ 100.000.000 đồng trong năm đầu tiên; hoặc sẽ được nâng hạng lên Thành Viên Bạch Kim nếu đạt tổng mức tích lũy giá trị mua sắm từ 200.000.000 đồng tương ứng.

3.   GIÁ TRỊ MUA HÀNG

Các Thành Viên có thể tích lũy giá trị mua hàng bằng cách gửi hình ảnh của hóa đơn mua hàng tại các cửa hàng trên ứng dụng Crescent Mall.
Bất kỳ hóa đơn nộp để tích lũy giá trị mua phải hiển thị các chi tiết sau đây: i) Tên cửa hàng, ii) Tên cửa hàng mua sắm, (iii) Số tiền mua hàng, (iv) Số hóa đơn, và v) Ngày nhận và thời gian.

Hóa đơn dài hơn 30 cm có thể rút ngắn bằng cách gấp lại mà không che bất kỳ thông tin chi tiết được yêu cầu tại khoản này. Hình ảnh hóa đơn phải rõ ràng và dễ đọc. Crescent Mall có quyền không tích lũy giá trị mua hàng trong trường hợp hình ảnh hóa đơn nhận được không rõ ràng hoặc không đầy đủ. Bất kỳ quyết định về tính hợp lệ của hóa đơn sẽ do Crescent Mall xem xét, và bất cứ quyết định nào bởi Crescent Mall sẽ được coi là kết luận cuối cùng và Thành Viên sẽ tuân theo.

Hóa đơn phải được nộp không quá 3 ngày kể từ ngày hóa đơn được phát hành. Sự tích lũy giá trị mua hàng có thể mất đến 7 ngày làm việc để xử lý. Thông qua ứng dụng Crescent Mall , email hoặc thông báo sẽ được gửi đến Thành Viên khi giá trị mua hàng được tích lũy. Các Thành Viên cũng có thể kiểm tra giá trị mua hàng tích lũy tại ứng dụng Crescent Mall.

Hóa đơn đã được trình tích lũy không thể được sử dụng để tích luỹ lại. Thành Viên nên giữ hóa đơn mua sắm tối thiểu là 7 ngày làm việc, hoặc cho đến khi hóa đơn gửi đi được duyệt và giá trị mua hàng được tích lũy vào tài khoản Thành Viên của mình.

Bất kỳ hóa đơn được nộp để tích điểm phải là hóa đơn có được do chính Thành Viên mua hàng. Crescent Mall có quyền khóa tài khoản Thành Viên ngay lập tức và không cần thông báo trước nếu Thành Viên nộp hóa đơn của người khác để tích lũy giá trị mua vào tài khoản Thành Viên của mình.

Giá trị mua sắm tích lũy hàng năm của thành viên sẽ hết hạn khi Thành Viên không tích lũy đủ chi phí tối thiểu. Tài khoản của Thành Viên sẽ bắt đầu với giá trị bằng không (0) và giá trị tích lũy mới của thành viên bắt đầu tính từ sau ngày hết hạn. Những đặc quyền của thành viên trong năm phải được sử dụng trước khi hết hạn. Bất kỳ đặc quyềntrong tài khoản của Thành Viên, nếu không được sử dụng trước thời hạn quy định, sẽ tự động bị hủy bỏ vào cuối ngày hết hạn.

Giá trị mua hàng tích lũy có thể bị hủy bỏ, xóa hoặc khấu trừ theo quyết định của Crescent Mall. Crescent Mall có thể trì hoãn quá trình xác nhận tích lũy nếu cần thiết khi có vi phạm các điều khoản và điều kiện hoặc lạm dụng chương trình.

4.   QUYỀN LỢI

Sau khi tích lũy giá trị mua hàng, Thành Viên có thể được hưởng nhiều phần thưởng khác nhau, chẳng hạn như voucher quà tặng, voucher tiền mặt, voucher sản phẩm/dịch vụ và điểm C Point.

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM THƯỞNG C POINT:

·    Tất cả Thành Viên thực hiện mua sắm và chụp hóa đơn trên ứng dụng di động của TTTM Crescent Mall sẽ nhận được điểm thưởng tích lũy C Point quy đổi dựa theo phần trăm quy định tương ứng với các thương hiệu tại Crescent Mall. Phần trăm của C Point thay đổi và TTTM Crescent Mall có quyền điều chỉnh thể lệ tích lũy C Point bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước
·    Tất cả Thành Viên C Rewards có thể quy đổi điểm thưởng C Point thành quà tặng, phiếu mua hàng và các ưu đãi khác với giá trị và hạng mục được quy định và phân bổ bởi TTTM Crescent Mall. Quá trình quy đổi quà tặng, phiếu mua hàng và các ưu đãi khác bắt buộc được thực hiện trước tiên trên ứng dụng di động Crescent Mall. Quá trình quy đổi có thể được thực hiện theo 2 cách:
a)     Quy đổi từ quầy thông tin của TTTM Crescent Mall
b)     Quy đổi từ cửa hàng của các thương hiệu.
·    Điểm thưởng tích lũy C Point sẽ tự động hết hạn nếu Thành Viên hủy kích hoạt tài khoản trên ứng dụng Crescent Mall.
·    Điểm thưởng tích lũy C Point sẽ có trá trị trong vòng một (1) năm kể từ ngày phát sinh giao dịch cuối cùng. Ví dụ: khách hàng có 1 điểm thưởng C Point vào ngày 1/6/2022 thì điểm thưởng C Point này sẽ hết hạn vào ngày 31/5/2023.
·    Để nhận điểm C Point, khách hàng phải công bố điểm C Point đã sử dụng trên ứng dụng di động Crescent Mall. Thành Viên cần cung cấp đầy đủ thông tin người dùng trên ứng dụng di động hoặc bất kỳ hình thức truyền thông quảng cáo, và được yêu cầu bởi TTTM Crescent Mall để đảm bảo được nhận thông báo cần thiết

CHƯƠNG TRÌNH BIRTHDAY JOURNEY:

·    Phần thưởng quà sinh nhật chỉ được áp dụng cho Thành Viên Vàng và Thành Viên Bạch Kim trong tháng sinh nhật của Thành Viên. Mỗi Thành Viên được nhận phần quà này chỉ một (1) lần trong một năm.
·    Chương trình không áp dụng cho nhân viên, các cửa hàng bán lẻ, các đơn vị thi công, nhà thầu của TTTM Crescent Mall và Công Ty Phú Mỹ Hưng, người thân và gia đình của họ, và các Nhóm thành viên VIP đặc biệt, thành viên được nâng hạng thông qua chương trình hợp tác, sau đây được gọi là “Thành Viên VIP Không Chính Thống”.  
·    Chương trình được áp dụng với cách thức như bên dưới:
a)  Thành Viên phải điền đầy đủ thông tin về ngày sinh khi đăng ký tài khoản trong ứng dụng di động Crescent Mall.
b)  Một (1) Thành Viên vip chỉ được nhận một (1) lần phần quà trong tháng sinh nhật của mình.
c)  Số lượng quà tặng có thể có giới hạn, nên sẽ áp dụng nguyên tắc ai đến trước nhận trước.
d)  Để nhận quà, Thành Viên vip phải xuất trình tài khoản trên ứng dụng di động Crescent Mall và chứng từ để xác thực thân phận. Thành Viên vip phải xuất trình chính xác thông tin liên quan đến số điện thoại liên lạc, chứng minh nhân dân hoặc số passport, địa chỉ thư điện tử hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác, những thông tin này được Crescent Mall yêu cầu để bảo đảm Thành Viên nhận được thông báo khi cần thiết.


VÒNG QUAY MAY MẮN:

·    Trò chơi vòng quay may mắn trên ứng dụng di động Crescent Mall là chương trình quà tặng dành cho tất cả Thành Viên thuộc chương trình khách hàng thân thiết C Rewards. Nó hướng tới mục đích tặng quà cho Thành Viên, cũng như khuyến khích trải nghiệm tính năng trò chơi.
·    Một người dùng được chơi một lần, và nhận một phần thưởng trong thời gian diễn ra trò chơi.
·    Đây là chương trình tiếp thị tổ chức bởi Cresent Mall và không phải trò chơi cá độ, vì đây là trò chơi miễn phí dành cho tất cả Thành Viên đã tải và đăng ký ứng dụng di động Crescent Mall. Phần thưởng không được đổi thành tiền mặt. Vòng quay may mắn trong ứng dụng di động Crescent Mall là tính năng trò chơi được sử dụng thường xuyên trong ứng dụng.

MIỄN PHÍ GỬI XE:

Miễn phí gửi xe được áp dụng cho Thành Viên Vàng và Thành Viên Bạch Kim. Thẻ gửi xe miễn phí chỉ được đến khách hàng khi khách hàng là Thành Viên xuất trình thông tin tài khoản trên ứng dụng Crescent Mall tại quầy thông tin. Mỗi Thành Viên cần cung cấp chi tiết phương tiện đi lại của mình tại quầy thông tin để được nhận một (1) phiếu giữ xe miễn phí / xe / Thành Viên. Phiếu giữ xe miễn phí có giá trị sử dụng trong cùng ngày nhận vé. Quyền lợi giữ xe miễn phí không được quy đổi thành tiền mặt.

Các phần thưởng không được quy đổi thành tiền mặt hoặc bất kỳ mặt hàng khác.

5.   ỨNG DỤNG CRESCENT MALL

Việc sử dụng ứng dụng Crescent Mall phải phù hợp với bất kỳ hướng dẫn cụ thể được cung cấp.

Ứng dụng Crescent Mall sử dụng các dịch vụ định vị có sẵn trong smartphone của bạn. Khi smartphone phát hiện ra bạn đang ở gần Crescent Mall , ứng dụng có thể sẽ gửi cho bạn một thông báo thông qua các ứng dụng. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách điều chỉnh đặt vị trí trên smartphone.

6.   TÍNH AN TOÀN

Đối với điện thoại di động bị mất hoặc đánh cắp mà có chạy ứng dụng Crescent Mall , xin vui lòng thông báo đến quầy thông tin ngay lập tức để các bộ phận quản lý hệ thống có thể ngăn chặn kịp thời tất cả các truy cập bất hợp pháp đến thẻ Thành Viên Crescent Mall của bạn và hỗ trợ bạn khôi phục thẻ thành trên điện thoại di động mới.

Crescent Mall không chịu trách nhiệm bất cứ trường hợp mất phần thưởng từ tài khoản Thành Viên do bị sử dụng trái phép tài khoản Thành Viên hoặc bị truy cập bất hợp pháp bởi người khác.

Crescent Mall có quyền hủy bỏ tài khoản Crescent Mall và tất cả giá trị mua hàng tích lũy trên tài khoản Thành Viên của bất kỳ Thành Viên bị phát hiện vi phạm các điều khoản và điều kiện của ứng dụng Thành Viên Crescent Mall.

Crescent Mall có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này, thêm, và ngừng và/hoặc chấm dứt chương trình Khách Hàng Thành Viên TTTM Crescent Mall mà không cần thông báo trước.

Những điều khoản và điều kiện được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

(*) Chương trình không áp dụng cho các hóa đơn mua sắm tại các cửa hàng dưới đây: Co.opXtra Premium, Robins, H&M, CGV, GG Stadium, Jaguar Land Rover, Haidilao, Việt Thương Music School, KingCross, Boss, Euro Care và Muji.

7. DỮ LIỆU RIÊNG TƯ VÀ CÁ NHÂN

Ứng dụng Crescent Mall có chính sách bảo mật thông tin khách hàng, lưu trữ và xử lý các thông tin cá nhân hoặc dữ liệu ( "thông tin cá nhân") của Khách hàng là Thành Viên Crescent Mall.

Crescent Mall tôn trọng mối quan tâm của khách hàng về sự riêng tư thông tin cá nhân.

Các điều khoản phát hành đại diện cho chính sách Crescent Mall liên quan đến việc thu thập, sử dụng, xử lý và công bố thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

1.   Thông tin cá nhân và phương pháp thu thập thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân bao gồm:
a) thông tin liên lạc (như tên, địa chỉ liên hệ, địa chỉ email và số điện thoại di động hoặc khác), tuổi, số CMND, ngày tháng năm sinh, giới tính và bất kỳ thông tin cá nhân khác; và
b) Các nội dung khác (chẳng hạn như hình ảnh và ý kiến).

Khách hàng có thể lựa chọn để cung cấp thông tin cá nhân cho Crescent Mall với nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như tham gia Thành Viên Crescent Mall hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi khác.

2.   Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân của Thành Viên sẽ được giữ bí mật nhưng có thể được sử dụng và / hoặc tiết lộ bởi Crescent Mall cho các mục đích sau:
a) Để xử lý thông tin đăng ký Thành Viên, để lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của Thành Viên.
b) Để liên hệ, thông báo và cung cấp cho Thành Viên khi có bất kỳ thông tin quảng cáo, dịch vụ hoặc sản phẩm và quản lý các chương trình trong đó Thành Viên tham gia các sự kiện đặc biệt, các cuộc thi, các chương trình rút thăm trúng thưởng và các cuộc điều tra, khảo sát (cho mục đích nghiên cứu và phân tích hồ sơ của khách hàng, hành vi, xu hướng và hoạt động).
c) Để hỗ trợ truy cập và sử dụng các website của Crescent Mall và dịch vụ điện thoại di động liên quan đến Thành Viên Crescent Mall.
d) Để đáp ứng bất kỳ thắc mắc và câu hỏi của khách hàng.
e) Để ngăn ngừa và phát hiện gian lận.

3.   Chia sẻ thông tin cá nhân:

Crescent Mall có thể chia sẻ, tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân cho các bên thứ ba sau:
a) Cung cấp dịch vụ cho các mục đích quảng cáo, gửi thư mời cho sự kiện đặc biệt, tin nhắn văn bản và phương thức giao tiếp khác;
b) Các cơ quan có liên quan theo yêu cầu và / hoặc theo pháp luật hiện hành.

4.   Quyền của Thành Viên được thu thập thông tin cá nhân:

a) Từ chối tiếp nhận bất kỳ thông tin quảng cáo từ Crescent Mall.
b) Yêu cầu Crescent Mall ngăn chặn xử lý thông tin cá nhân cho mục đích quảng cáo hay bất kỳ mục đích bán hàng trực tiếp.
c) Truy cập và / hoặc bổ sung, chỉnh sửa thông tin cá nhân.
d) Rút lại bất kỳ sự đồng ý trước đó đã sử dụng, xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân hoặc ngừng đăng ký làm Thành Viên bất cứ lúc nào. Trong một số trường hợp, nếu Thành Viên không muốn thông tin cá nhân của mình được sử dụng hoặc tiết lộ, có nghĩa là các Thành Viên đó không thể nhận được thông tin quảng cáo và khuyến mãi từ Crescent Mall.
e) Yêu cầu Crescent Mall kiểm tra, cập nhật, sửa đổi thông tin cá nhân của mình, bao gồm việc hủy/khóa/xóa tài khoản.
Thành Viên có thể thực hiện bất kỳ các quyền nói trên bằng cách:
•    Gửi yêu cầu qua email: crmreward@crescentmall.com.vn
•    Gọi đường dây nóng: (+84) 9 0879 3907

5.   Thời gian lưu thông tin cá nhân:

Crescent Mall sẽ giữ lại tất cả các thông tin cá nhân được cung cấp bởi các Thành Viên trên hệ thống nội bộ trong giai đoạn cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc miễn là hoàn thành các mục đích thu thập thông tin hoặc cho đến khi Thành Viên yêu cầu hủy/khóa/xóa tài khoản. Khi nhận được yêu cầu hủy/khóa/xóa tài khoản, tất cả thông tin sẽ được xóa khỏi hệ thống.

6.   Sửa đổi, ngôn ngữ của chính sách bảo mật thông tin cá nhân:

Crescent Mall có quyền sửa đổi các điều khoản của "Chính sách bảo mật thông tin cá nhân" này bất cứ lúc nào và các phiên bản cập nhật sẽ được thông báo cho khách hàng thông qua các tài liệu truyền thông của Crescent Mall. Nếu như khách hàng không rút lại thoả thuận về việc cho phép Crescent Mall sử dụng, lưu trữ, xử lý và công bố Thông tin cá nhân của mình, nghĩa là khách hàng đã đồng ý với (những) thay đổi đó.

Trong trường hợp có sự không thống nhất trong việc giải thích giữa bản tiếng Việt và các ngôn ngữ khác, chính sách riêng tư bằng văn bản tiếng Việt sẽ lấy làm chuẩn.

7.   Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cho Crescent Mall và ký vào mẫu đơn này, khách hàng xác nhận rằng đã đọc và đồng ý với các điều khoản dưới đây về "Chính sách bảo mật thông tin cá nhân".
CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC QUYỀN THÀNH VIÊN
TỪ CRESCENT MALL
SCAN ME TO JOIN