THE C CLUB

C CLUB

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA C REWARDS
Tận hưởng lợi ích chỉ do C Rewards đem lại

Tiếp cận cơ sở dữ liệu cao cấp ngày càng lớn mạnh gồm hơn 67.000 thành viên, tiếp cận online và offiline với khả năng chọc lọc mục tiêu địa lý và tỷ lệ chuyển đổi cao.

Tiếp cận theo hướng cá nhân hóa với 1.500 thành viên VIP đang hoạt động. Tập hợp thành viên của chúng tôi là đối thượng khách hàng cao cấp, hiểu biết về công nghệ, yêu thích phong cách sống đẳng cấp và có sức mua mạnh mẽ:
- Thành viên Bạc (với giá trị mua hàng năm dưới 100.000.000 VND),
- Thành viên Vàng (với giá trị mua hàng năm từ 100.000.000 - 200.000.000 VND)
- Hội viên Bạch kim (với giá trị mua hàng trên 200.000.000 VND).

Trung bình 5.000 hóa đơn được quét hàng tháng. Tỷ lệ quy đổi phiếu mua hàng trực tuyến 30% (so với voucher truyền thống 1%) 54% tỷ lệ tương tác

LIÊN HỆ: mmcatibog@crescentmall.com.vn


TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC
Trở thành thành viên chương trình
Khách hàng thân thiết của Crescent Mall

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC QUYỀN THÀNH VIÊN
TỪ CRESCENT MALL
SCAN ME TO JOIN