< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

L'Usine

GF
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Food & Beverage
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
L'Usine mang đến lối sống và thiết kế quốc tế của người Việt Nam, tạo ấn tượng lâu dài và mang lại cảm giác khám phá Crescent Mall.
L'Usine brings cosmopolitan Vietnamese lifestyle and design, create lasting impressions and curate a sense of discovery Crescent Mall.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Special discounts are applied for C Rewards members. Download Crescent Mall app now!

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.