< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Hermès

GF
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
(+84) 28 5414 1490
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Health & Beauty
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Hermès là tên một doanh nghiệp thương mại được thành lập năm 1837 nhưng ban đầu chỉ là một gia đình từ thế hệ này qua thế hệ khác viết lên lịch sử một doanh nghiệp của Paris dựa trên kinh nghiệm của những người thợ thủ công với chất lượng, truyền thống và sáng tạo. Là một công ty gia đình độc lập, Hermès sáng tạo, sản xuất và bán các sản phẩm làm đẹp hữu ích và bền vững. Ngày nay, Hermès mở rộng năng lực sáng tạo của mình trên 16 ngành nghề khác nhau. Yêu cầu cao và tính nguyên bản, sự lịch lãm và tối giản, vẻ độc đáo và táo bạo thể hiện rõ trên mọi sản phẩm của doanh nghiệp.
Hermès is the name of a house, but it is first and foremost the name of a family which, from generation to generation, has been writing the story of a Parisian company founded on know-how and quality, tradition, and innovation, since 1837. An independent family house, Hermès creates, produces, and sells beautiful, useful, and sustainable objects. Hermès today applies its creativity to sixteen métiers. Its principles of high standards and authenticity, elegance and sobriety, imagination and boldness characterize all of its creations.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Non C Rewards partner.

None

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.
Accessories
Car Showroom
Children's Fashion
Department Store
Education
Electronics
Entertainment
Food & Beverage
Furniture & Homeware
Health & Beauty
Jewelry/Watches
Male Fashion
Mixed Fashion
Others
Shoes & Bags
Sports and Lifestyle
Supermarket
Toy
Women's Fashion
View mall map
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Xem Bản Đồ
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.