< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Crocs

3F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
028 6681 1195
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Sporting Goods
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Crocs là thương hiệu giày dép nhựa nổi tiếng thế giới. Tại Crescent Mall, Crocs có những thiết kế sandal quai hậu bằng nhựa có phần đầu phình to trông giống con cá sấu.
Crocs - the world famous plastic footwear brand. Crocs Crescent Mall features a plastic bulging sandal design with a bulging head like a crocodile.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Non C Rewards Partners

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.