< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Dookki Dookki

4F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
028 5411 7170
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Ẩm Thực
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Dookki tự hào là “Đứa con đầu tiên” của Dookki Hàn Quốc tại Việt Nam và là nhà hàng Buffet Topokki đầu tiên tại Crescent Mall.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Không Phải Đối Tác C Rewards.

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.