< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

FILA

2F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
09 8477 7873
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Mixed Fashion
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Fila tại tầng 2 Crescent Mall là cửa hàng Fila đầu tiên tại Việt Nam, đến trải nghiệm ngay bạn nhé.
Fila - 2nd Floor Crescent Mall is the very first store in Vietnam. Come and experience!
C Rewards
Non C Rewards Partners
Special discounts are applied for C Rewards members. Download Crescent Mall app now!

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.