< BACK TO INDEX< QUAY LẠI
No items found.

Miniso

3F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
09 1447 6138
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Others
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Với chủ trương là đơn giản, hướng tới tự nhiên và chất lượng cuộc sống như đúng giá trị cốt lõi của thương hiệu: “Đưa sản phẩm về đúng với bản chất tự nhiên của nó”, Miniso luôn đem tới cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, sáng tạo và giá cả phải chăng. Chỉ với mức giá từ 43.000 đồng, khách hàng có thể xách đến hàng chục món đồ yêu thích từ cửa hàng của Miniso Crescent Mall mà giá tiền có thể chưa đến 1 triệu đồng.
With the policy is simple, towards nature and quality of life as the core value of the brand: "Bringing products back to its nature", Miniso always gives customers the high quality, innovative and affordable products. With only the price from VND 43,000, customers can bring up to dozens of favorite items from Miniso Crescent Mall that cost less than VND 1 million.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Non C Rewards Partners
No items found.

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.
Accessories
Car Showroom
Children's Fashion
Department Store
Education
Electronics
Entertainment
Food & Beverage
Furniture & Homeware
Health & Beauty
Jewelry/Watches
Male Fashion
Mixed Fashion
Others
Sale Event Page
Shoes & Bags
Sports and Lifestyle
Supermarket
Toy
Women's Fashion
View mall map
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Xem Bản Đồ
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.