< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Money Exchange

2F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
09 3983 2986
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Others
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Nơi trao đổi ngoại tệ hợp pháp, nhanh chóng và dễ dàng, Money Exchange Crescent Mall tuân thủ theo quy định của Nhà nước về thu đổi ngoại tệ.
A place to exchange foreign currency legally, quickly and easily, Money Exchange Crescent Mall complies with State regulations on currency exchange.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Non C Rewards Partners

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.