< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Nike

3F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
028 5411 5559
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Sporting Goods
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Nike - nhãn hàng giày thể thao nổi tiếng trên thế giới, đến Crescent Mall với tinh thần: "Vì Nike tồn tại để phục vụ các vận động viên, Nike dám thiết kế tương lai của thể thao."
Nike - a famous sports shoe brand in the world. They come to Crescent Mall with the spirit: "Because Nike exists to serve athletes, Nike dares to design the future of sports."
C Rewards
Non C Rewards Partners
Non C Rewards Partners

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.